Sodankylän geofysiikan observatorio

 

KAIRA (Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array) on Sodankylän geofysiikan observatorion uusi kuvantava radiovastaanotin, joka koostuu kahdesta suuresta ympärisäteilevien VHF-radioantennien ryhmästä. Vastaanottimen on pääosin rahoittanut Oulun yliopisto. KAIRA:ssa käytetään LOFAR- antenneja ja signaalinkäsittelylaitteistoa. KAIRA voi toimi joko itsenäisenä passivisena radiovastaanottimena, vastaanottimena Tromssan EISCAT VHF-sirontatutkalle tai muiden Fenno-Skandian alueen VHF-kokeiden yhteydessä. Sen lisäksi että KAIRA itsessään on Suomen suurin radioteleskooppi ja tehokas havaintolaite, KAIRA toimii ehdotetussa uudessa EISCAT_3D-tutkassa sovellettavien teknologioiden testausalustana.

KAIRA-asema; 
kuva: Arttu Jutila

Rahoitus

KAIRA projektin tutkahankinta on rahoitettu Oulun yliopiston sisäisellä infrastruktuurirahalla. KAIRA-projektissa tehtävä kehitystyö on rahoitettu Lapin Liiton ohjaamasta Euroopan aluekehitysrahastosta sekä EU:n 7. puiteohjelman hankkeesta Preparatory Phase project "EISCAT_3D: A European Three-Dimensional Imaging Radar for Atmospheric and Geospace Research."

ERDF Logos
ERDF Logos

KAIRA PI

Assistant Prof. Antti Kero
Sodankylä Geophysical Observatory
University of Oulu
Tel.: +358-44 2894 669
Mail: firstname.lastname@sgo.fi

Lisätietoja

Dr Thomas Ulich
Havaintopäällikkö
puh.: 0294-480842
s-posti: etunimi.sukunimi@sgo.fi


Modifioitu: 13.2.2020 12:08:25.

Tietosuojailmoitus