Sodankylä geofysiska observatorium

Vanliga frågor (FAQ)

Hur ofta kan man se norrsken i Lappland?

Framför allt måste vädret vara klart, eftersom moln döljer norrskenet! Man kan kontrollera läget med hjälp av vårt norrskenskameragalleri. Kamerorna kan se norrskenets ljus också genom tunna moln. Norrskenet följer solens aktivitet som varierar med 11 års intervall. De senaste åren har solaktiviteten varit ovanligt låg och det har därför bara varit norrsken några få nätter varje månad. Just nu (2010) är aktiviteten på uppgående och möjligheten att se norrsken blir därför allt bättre! Vid maximal solaktivitet är det som framgår av följande diagram norrsken ungefär varannan natt i Sodankylä: Oulun yliopisto

Vilken årstid syns norrskenet?

Norrskenet uppträder hela året, men på sommaren syns det inte på grund av solljuset! Från slutet av augusti till slutet av april blir det tillräckligt mörkt för att se norrsken. Allra störst är chansen att se norrsken vid höst- och vårdagjämningen (september och mars), då sannolikheten är störst att jordens magnetfält träffas av solvinden, om bara vädret medger.

Kan man se norrsken var som helst i Finland?

Ja, det kan man! Under kraftiga solutbrott kan man till och med se norrsken i södra Europa. Däremot blir sannolikheten större ju längre norrut i Finland man kommer. Norrskenet uppträder i ett bälte runt den magnetiska nordpolen, norrskensovalen. Den ligger i allmänhet 2000 km söder om polen men drar sig söderut under så kallade geomagnetiska stormar.

Kan man besöka observatoriet för att se norrsken?

SGO är ett forskningsinstitut som är inriktat på att utveckla geofysikaliska observationer och forskning. Vi har ingen möjlighet att ta emot turister. Forskningsinstrumenten fungerar helt automatiskt och forskarna arbetar i allmänhet inte på natten då norrskenet syns.

Kan observatoriet anordna norrskenssafari?

Nej, vi anordnar inga aktiviteter för turister, men man kan boka norrskenssafari på flera olika skidorter. Se till exempel

Kan man förutsäga norrsken?

Norrskenet uppstår på grund av laddade partiklar som strömmar ut från solen, vilket kallas för solvinden. Det finns satelliter som både observerar utbrott på solen och mäter solvindspartiklarnas täthet och hastighet. Med hjälp av dem kan man uppskatta sannolikheten för att det ska bli kraftigt norrsken. Se SpaceWeather.com.

Kan man göra långtidsprognoser för norrsken?

Ja, i någon mån. De områden på solen från vilka snabba solvindspartiklar strömmar ut kan vara långlivade, även om deras livstid varierar. Solen snurrar ett varv på 27 dagar. Har det varit kraftigt norrsken kan det därför löna sig att titta igen 27 dagar senare. Med hjälp av keogrammen i dataarkivet kan man se när det senast varit kraftigt norrsken.

Hur fotograferar jag norrsken?

Det gäller att pröva sig fram och använda sin erfarenhet. Följande tips är en bra början:
  • Ta på varma kläder! Det är viktigt att kunna stanna ute. Förvara reservbatterier till kameran varmt i fickan.
  • Kameran måste stå stadigt, så använd stativ. För att inte skaka på kameran är det också bra att använda en trådutlösare eller kamerans tidsutlösare istället för att trycka på avtryckaren.
  • Ställ in en hög känslighet, ISO 400 eller högre, men tänk på att bilderna blir brusigare vid höga känsligheter.
  • Använd vidvinkelobjektiv och ställ in den största möjliga bländaröppningen. F/2.8 eller mindre bländartal är bäst för norrskensfotografering.
  • Ställ in skärpan manuellt på oändlighet (∞).
  • Ställ in exponerinsgtiden manuellt. Börja med en lång tid (runt 20s).

Mer information


Senast redigerad: 20190705 07:28:18.

Data privacy notice