Sodankylän
geofysiikan
observatorio
Oulun yliopisto

 

KAIRA (Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array) on Sodankylän geofysiikan observatorion uusi kuvantava radiovastaanotin, joka koostuu kahdesta suuresta ympärisäteilevien VHF-radioantennien ryhmästä. Vastaanottimen on pääosin rahoittanut Oulun yliopisto. KAIRA:ssa käytetään LOFAR- antenneja ja signaalinkäsittelylaitteistoa. KAIRA voi toimi joko itsenäisenä passivisena radiovastaanottimena, vastaanottimena Tromssan EISCAT VHF-sirontatutkalle tai muiden Fenno-Skandian alueen VHF-kokeiden yhteydessä. Sen lisäksi että KAIRA itsessään on Suomen suurin radioteleskooppi ja tehokas havaintolaite, KAIRA toimii ehdotetussa uudessa EISCAT_3D-tutkassa sovellettavien teknologioiden testausalustana.

KAIRA-asema; 
kuva: Arttu Jutila

Projektiblogi

Projektin etenemistä voi seurata englannin kielisistä blogista kaira.sgo.fi ja Twitterissä @KairaProject, joihin projektin etenemistä päivitetään säännöllisesti.

Rahoitus

KAIRA projektin tutkahankinta on rahoitettu Oulun yliopiston sisäisellä infrastruktuurirahalla. KAIRA-projektissa tehtävä kehitystyö on rahoitettu Lapin Liiton ohjaamasta Euroopan aluekehitysrahastosta sekä EU:n 7. puiteohjelman hankkeesta Preparatory Phase project "EISCAT_3D: A European Three-Dimensional Imaging Radar for Atmospheric and Geospace Research."

ERDF Logos
ERDF Logos

KAIRA projektijohtaja

Prof. Markku Lehtinen
Sodankylän Geofysiikan Observatorio
Oulun yliopisto
puh.: 0294-480000
s-posti: etunimi.sukunimi@sgo.fi

Lisätietoja

Dr Thomas Ulich
Havaintopäällikkö
puh.: 0294-480842
s-posti: etunimi.sukunimi@sgo.fi


Modifioitu: 05.5.2017 07:32:53.