Kan202012_24h_16kHz


TOTpow_2020 12 01 - 00 00 00 UT_D20201201_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 01 - 00 00 00 UT_D20201201_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 02 - 00 00 00 UT_D20201202_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 02 - 00 00 00 UT_D20201202_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 03 - 00 00 00 UT_D20201203_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 03 - 00 00 00 UT_D20201203_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 04 - 00 00 00 UT_D20201204_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 04 - 00 00 00 UT_D20201204_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 05 - 00 00 00 UT_D20201205_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 05 - 00 00 00 UT_D20201205_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 06 - 00 00 00 UT_D20201206_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 06 - 00 00 00 UT_D20201206_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 07 - 00 00 00 UT_D20201207_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 07 - 00 00 00 UT_D20201207_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 08 - 00 00 00 UT_D20201208_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 08 - 00 00 00 UT_D20201208_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 09 - 00 00 00 UT_D20201209_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 09 - 00 00 00 UT_D20201209_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 10 - 00 00 00 UT_D20201210_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 10 - 00 00 00 UT_D20201210_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 11 - 00 00 00 UT_D20201211_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 11 - 00 00 00 UT_D20201211_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 12 - 00 00 00 UT_D20201212_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 12 - 00 00 00 UT_D20201212_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 13 - 00 00 00 UT_D20201213_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 13 - 00 00 00 UT_D20201213_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 14 - 00 00 00 UT_D20201214_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 14 - 00 00 00 UT_D20201214_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 15 - 00 00 00 UT_D20201215_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 15 - 00 00 00 UT_D20201215_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 16 - 00 00 00 UT_D20201216_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 16 - 00 00 00 UT_D20201216_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 17 - 00 00 00 UT_D20201217_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 17 - 00 00 00 UT_D20201217_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 18 - 00 00 00 UT_D20201218_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 18 - 00 00 00 UT_D20201218_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 19 - 00 00 00 UT_D20201219_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 19 - 00 00 00 UT_D20201219_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 20 - 00 00 00 UT_D20201220_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 20 - 00 00 00 UT_D20201220_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 21 - 00 00 00 UT_D20201221_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 21 - 00 00 00 UT_D20201221_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 22 - 00 00 00 UT_D20201222_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 22 - 00 00 00 UT_D20201222_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 23 - 00 00 00 UT_D20201223_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 23 - 00 00 00 UT_D20201223_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 24 - 00 00 00 UT_D20201224_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 24 - 00 00 00 UT_D20201224_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 25 - 00 00 00 UT_D20201225_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 25 - 00 00 00 UT_D20201225_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 26 - 00 00 00 UT_D20201226_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 26 - 00 00 00 UT_D20201226_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 27 - 00 00 00 UT_D20201227_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 27 - 00 00 00 UT_D20201227_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 28 - 00 00 00 UT_D20201228_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 28 - 00 00 00 UT_D20201228_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 29 - 00 00 00 UT_D20201229_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 29 - 00 00 00 UT_D20201229_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 30 - 00 00 00 UT_D20201230_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 30 - 00 00 00 UT_D20201230_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 31 - 00 00 00 UT_D20201231_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 12 31 - 00 00 00 UT_D20201231_ql1_1x24h_24h