Kan202010_24h_16kHz


TOTpow_2020 10 01 - 00 00 00 UT_D20201001_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 01 - 00 00 00 UT_D20201001_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 02 - 00 00 00 UT_D20201002_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 02 - 00 00 00 UT_D20201002_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 03 - 00 00 00 UT_D20201003_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 03 - 00 00 00 UT_D20201003_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 04 - 00 00 00 UT_D20201004_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 04 - 00 00 00 UT_D20201004_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 05 - 00 00 00 UT_D20201005_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 05 - 00 00 00 UT_D20201005_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 06 - 00 00 00 UT_D20201006_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 06 - 00 00 00 UT_D20201006_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 07 - 00 00 00 UT_D20201007_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 07 - 00 00 00 UT_D20201007_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 08 - 00 00 00 UT_D20201008_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 08 - 00 00 00 UT_D20201008_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 09 - 00 00 00 UT_D20201009_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 09 - 00 00 00 UT_D20201009_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 10 - 00 00 00 UT_D20201010_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 10 - 00 00 00 UT_D20201010_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 11 - 00 00 00 UT_D20201011_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 11 - 00 00 00 UT_D20201011_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 12 - 00 00 00 UT_D20201012_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 12 - 00 00 00 UT_D20201012_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 13 - 00 00 00 UT_D20201013_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 13 - 00 00 00 UT_D20201013_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 14 - 00 00 00 UT_D20201014_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 14 - 00 00 00 UT_D20201014_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 15 - 00 00 00 UT_D20201015_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 15 - 00 00 00 UT_D20201015_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 16 - 00 00 00 UT_D20201016_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 16 - 00 00 00 UT_D20201016_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 17 - 00 00 00 UT_D20201017_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 17 - 00 00 00 UT_D20201017_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 18 - 00 00 00 UT_D20201018_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 18 - 00 00 00 UT_D20201018_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 19 - 00 00 00 UT_D20201019_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 19 - 00 00 00 UT_D20201019_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 20 - 00 00 00 UT_D20201020_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 20 - 00 00 00 UT_D20201020_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 21 - 00 00 00 UT_D20201021_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 21 - 00 00 00 UT_D20201021_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 22 - 00 00 00 UT_D20201022_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 22 - 00 00 00 UT_D20201022_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 23 - 00 00 00 UT_D20201023_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 23 - 00 00 00 UT_D20201023_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 24 - 00 00 00 UT_D20201024_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 24 - 00 00 00 UT_D20201024_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 25 - 00 00 00 UT_D20201025_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 25 - 00 00 00 UT_D20201025_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 26 - 00 00 00 UT_D20201026_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 26 - 00 00 00 UT_D20201026_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 27 - 00 00 00 UT_D20201027_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 27 - 00 00 00 UT_D20201027_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 28 - 00 00 00 UT_D20201028_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 28 - 00 00 00 UT_D20201028_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 29 - 00 00 00 UT_D20201029_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 29 - 00 00 00 UT_D20201029_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 30 - 00 00 00 UT_D20201030_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 30 - 00 00 00 UT_D20201030_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 31 - 00 00 00 UT_D20201031_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 10 31 - 00 00 00 UT_D20201031_ql1_1x24h_24h