Kan202001_24h_16kHz


TOTpow_2020 01 01 - 00 00 00 UT_D20200101_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 01 - 00 00 00 UT_D20200101_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 02 - 00 00 00 UT_D20200102_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 02 - 00 00 00 UT_D20200102_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 03 - 00 00 00 UT_D20200103_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 03 - 00 00 00 UT_D20200103_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 04 - 00 00 00 UT_D20200104_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 04 - 00 00 00 UT_D20200104_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 05 - 00 00 00 UT_D20200105_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 05 - 00 00 00 UT_D20200105_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 06 - 00 00 00 UT_D20200106_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 06 - 00 00 00 UT_D20200106_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 07 - 00 00 00 UT_D20200107_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 07 - 00 00 00 UT_D20200107_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 08 - 00 00 00 UT_D20200108_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 08 - 00 00 00 UT_D20200108_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 09 - 00 00 00 UT_D20200109_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 09 - 00 00 00 UT_D20200109_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 10 - 00 00 00 UT_D20200110_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 10 - 00 00 00 UT_D20200110_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 11 - 00 00 00 UT_D20200111_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 11 - 00 00 00 UT_D20200111_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 12 - 00 00 00 UT_D20200112_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 12 - 00 00 00 UT_D20200112_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 13 - 00 00 00 UT_D20200113_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 13 - 00 00 00 UT_D20200113_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 14 - 00 00 00 UT_D20200114_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 14 - 00 00 00 UT_D20200114_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 15 - 00 00 00 UT_D20200115_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 15 - 00 00 00 UT_D20200115_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 16 - 00 00 00 UT_D20200116_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 16 - 00 00 00 UT_D20200116_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 17 - 00 00 00 UT_D20200117_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 17 - 00 00 00 UT_D20200117_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 18 - 00 00 00 UT_D20200118_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 18 - 00 00 00 UT_D20200118_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 19 - 00 00 00 UT_D20200119_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 19 - 00 00 00 UT_D20200119_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 20 - 00 00 00 UT_D20200120_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 20 - 00 00 00 UT_D20200120_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 21 - 00 00 00 UT_D20200121_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 21 - 00 00 00 UT_D20200121_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 22 - 00 00 00 UT_D20200122_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 22 - 00 00 00 UT_D20200122_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 23 - 00 00 00 UT_D20200123_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 23 - 00 00 00 UT_D20200123_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 24 - 00 00 00 UT_D20200124_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 24 - 00 00 00 UT_D20200124_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 25 - 00 00 00 UT_D20200125_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 25 - 00 00 00 UT_D20200125_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 26 - 00 00 00 UT_D20200126_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 26 - 00 00 00 UT_D20200126_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 27 - 00 00 00 UT_D20200127_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 27 - 00 00 00 UT_D20200127_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 28 - 00 00 00 UT_D20200128_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 28 - 00 00 00 UT_D20200128_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 29 - 00 00 00 UT_D20200129_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 29 - 00 00 00 UT_D20200129_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 30 - 00 00 00 UT_D20200130_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 30 - 00 00 00 UT_D20200130_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 31 - 00 00 00 UT_D20200131_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2020 01 31 - 00 00 00 UT_D20200131_ql1_1x24h_24h