Kan201912_24h_16kHz


TOTpow_2019 12 01 - 00 00 00 UT_D20191201_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 01 - 00 00 00 UT_D20191201_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 02 - 00 00 00 UT_D20191202_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 02 - 00 00 00 UT_D20191202_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 03 - 00 00 00 UT_D20191203_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 03 - 00 00 00 UT_D20191203_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 04 - 00 00 00 UT_D20191204_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 04 - 00 00 00 UT_D20191204_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 05 - 00 00 00 UT_D20191205_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 05 - 00 00 00 UT_D20191205_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 06 - 00 00 00 UT_D20191206_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 06 - 00 00 00 UT_D20191206_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 07 - 00 00 00 UT_D20191207_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 07 - 00 00 00 UT_D20191207_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 08 - 00 00 00 UT_D20191208_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 08 - 00 00 00 UT_D20191208_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 09 - 00 00 00 UT_D20191209_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 09 - 00 00 00 UT_D20191209_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 10 - 00 00 00 UT_D20191210_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 10 - 00 00 00 UT_D20191210_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 11 - 00 00 00 UT_D20191211_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 11 - 00 00 00 UT_D20191211_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 12 - 00 00 00 UT_D20191212_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 12 - 00 00 00 UT_D20191212_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 13 - 00 00 00 UT_D20191213_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 13 - 00 00 00 UT_D20191213_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 14 - 00 00 00 UT_D20191214_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 14 - 00 00 00 UT_D20191214_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 15 - 00 00 00 UT_D20191215_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 15 - 00 00 00 UT_D20191215_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 16 - 00 00 00 UT_D20191216_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 16 - 00 00 00 UT_D20191216_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 17 - 00 00 00 UT_D20191217_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 17 - 00 00 00 UT_D20191217_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 18 - 00 00 00 UT_D20191218_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 18 - 00 00 00 UT_D20191218_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 19 - 00 00 00 UT_D20191219_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 19 - 00 00 00 UT_D20191219_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 20 - 00 00 00 UT_D20191220_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 20 - 00 00 00 UT_D20191220_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 21 - 00 00 00 UT_D20191221_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 21 - 00 00 00 UT_D20191221_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 22 - 00 00 00 UT_D20191222_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 22 - 00 00 00 UT_D20191222_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 23 - 00 00 00 UT_D20191223_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 23 - 00 00 00 UT_D20191223_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 24 - 00 00 00 UT_D20191224_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 24 - 00 00 00 UT_D20191224_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 25 - 00 00 00 UT_D20191225_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 25 - 00 00 00 UT_D20191225_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 26 - 00 00 00 UT_D20191226_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 26 - 00 00 00 UT_D20191226_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 27 - 00 00 00 UT_D20191227_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 27 - 00 00 00 UT_D20191227_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 28 - 00 00 00 UT_D20191228_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 28 - 00 00 00 UT_D20191228_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 29 - 00 00 00 UT_D20191229_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 29 - 00 00 00 UT_D20191229_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 30 - 00 00 00 UT_D20191230_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 30 - 00 00 00 UT_D20191230_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 31 - 00 00 00 UT_D20191231_ql1_1x24h_24h
TOTpow_2019 12 31 - 00 00 00 UT_D20191231_ql1_1x24h_24h