Kannuslehto20120601_1h_16kHz


TOTpow_2012 06 01 - 00 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 00 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 01 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 01 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 02 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 02 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 03 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 03 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 04 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 04 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 05 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 05 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 06 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 06 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 07 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 07 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 08 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 08 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 09 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 09 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 10 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 10 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 11 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 11 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 12 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 12 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 13 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 13 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 14 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 14 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 15 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 15 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 16 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 16 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 17 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 17 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 18 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 18 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 19 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 19 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 20 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 20 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 21 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 21 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 22 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 22 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 23 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h
TOTpow_2012 06 01 - 23 00 00 UT_D20120601_ql1_24x1h_1h