ATKT - Suomen avaruustilannekuvatutkan esiselvitys

Projekti numero: A75066

Aika: 03.06.2019 - 31.05.2020

Kokonaisbudjetti: 91 802 EUR

EAKR/Valtion osuus: 73 441 EUR

Suomalaisen avaruustilannekuvatutkan selvityshanke

Avaruustilannekuvatutkan selvityshankkeessa tehdään esiselvitys kansallisesti Suomen ja kansainvälisesti Euroopan Unionin avaruustilannekuvaa tuottavan uudenaikaisen tutkan rakentamisesta Suomeen. Tällainen tutka palvelisi ainutlaatuisesti Suomen osallistumista tulevan Horizon Europe -ohjelman ehdotettuun 16 miljardin euron avaruusohjelmaan, hyödyntäen EU:n kannalta optimaalisesti Suomen maantieteellistä sijaintia Euroopan Unionin arktisella alueella.

Hanke sisältää avaruusromun, satelliiittien ja mahdollisesti maata uhkaavien asteroidien kartoittamiseen ja seurantaan kykenevän modernin suuritehoisen, erottelukykyisen ja herkän tutkan ominaisuuksien, suorituskyvyn ja teknologisen ratkaisun määrittelyn, ratkaisun mukaisen tutkan rakentamisen ja operoinnin kustannusten selvityksen, ehdotuksen mahdollisista sijoituspaikoista Suomessa, ehdotuksen tutkan operoinnin ja ylläpidon järjestelyistä mukaanlukien tarkastelu tutkalaitteiston yhtäaikaisesta käytöstä jatkuvaan kohteiden kartoitukseen ja valvontaan sekä tutkimuskampanjaluonteisiin mittauksiin.

Hanke mahdollistaa Suomelle paremman kansallisen ja EU:lle ulkopuolisista maista riippumattoman kyvyn tuottaa avaruustilannekuvaa, mikä on itsenäisen avaruustoiminnan ja tulevaisuuden yhteiskunnan turvallisuuden edellytys..

Yhteystiedot: Tomi Teppo, Project Manager, t o m i (a) s g o . f i