ARKS - Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset

Projekti numero: A74305

Aika: 1.12.2018 – 30.09.2023

Kokonaisbudjetti: 656,297 EUR (EAKR osuu 459,408 EUR)

ARKS - Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset - Investointi

Projekti numero: A78771

Aika: 1.12.2018 – 30.09.2023

Kokonaisbudjetti: 80,440 EUR (EAKR osuus 56,308 EUR)

Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset, (ARKS) -kehittämishankkeessa luodaan uusia menetelmiä maan ja lähiavaruuden havainnointiin, tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kehitystyön tuloksia maaperätutkimukseen, ja luodaan yhteyksiä alan yrityksiin ja muihin toimijoihin

Hankkeessa SGO:n Radiotieteen laboratorio liitetään osaksi Arktiset kehittämisympäristöt klusteria tavoitteena, että yritykset ja muut organisaatiot pääsevät hyödyntämään radiomenetelmien kehitysympäristöä ja hankkeen tuloksia omassa liiketoiminnassaan.

Hanke vahvistaa SGO:n roolia kansainvälisen suurtehotutkan, EISCAT_3D, menetelmäkehittäjänä ja tutkimuskumppanina.

Hankkeen jälkeen yritykset ovat olleet mukana käyttämässä Radiotieteen laboratorion kehitysympäristöä ja ovat ottaneet menetelmiä käyttönsä omissa tuotteissaan tai kehittäneet niitä kaupalliseen muotoon omalla työllään. Tuloksia käytetään sekä tieteellisissä kohteissa EIRA tai EISCAT_3D ympäristössä, sekä yritysten kaupallisissa tuotteissa.

Suomen Lapin eritysrooli EU:n Arktisena toimijana korostuu EU:n avaruusohjelmaan tarjottavan osaamisen myötä.

Yhteystiedot: Tomi Teppo, Projekti johtaja, t o m i (a) s g o . f i