Arktinen geoinnovaatiokeskus - innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto

Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alueen yrityksissä. Hankkeen toteuttajat ovat Tähtikunta Oy, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2019 ja kokonaisbudjetti 826 208 e.

Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Lapin liitto

Lisätietoja:

Projektipäällikkö merja.aikio-paavola@businesslappi.fi, p. 040 173 8760

Hankkeen kotisivu: www.arcticgeoinvest.com